فرجاد - طراحی سایت و خدمات وردپرس

امروز 1ام, اسفند 1395 فرجاد آماده خدمات رسانی به شماست.

شماره حساب ها و پرداخت

mellat

6104-3379-5983-0553

5074185366

parsianlogo

6221-0610-6299-5875

700-189429-7

bmi

6037-9918-2143-6791

0304161563007

bpi

5022-2910-1897-2966

3902-8000-10848882-1

كليه حساب های فوق به نام آقای فرجاد محمودی مي باشد

بدون هماهنگی قبلی هیچ مبلغی را واریز نکنید

پس از پرداخت وجه شماره پيگيری يا شماره سند را براي پيگيری بعدی نزد خود نگه داريد

فروش عمده رم و فلش